POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma VIPO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łańcucie (37-100)
  przy ul. Podzwierzyniec 29
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 607 170 378. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odczytu i ewentualnej odpowiedzi na korespondencję przesłaną za pomocą formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz lit. f RODO
 4. VIPO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa przechowuje Pani/Pana dane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 9. Pani/Pana dane osobowe nie są zbierane w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
 10. KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, że:

   
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VIPO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łańcucie (37-100)
   przy ul. Podzwierzyniec 29
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Natalię Wójcik,którym można się skontaktować poprzez email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 17 225 08 10. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko w okresie prowadzenia rekrutacji, a po zakończeniu trwale usunięte
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność rozpatrzenia CV w procesie rekrutacji
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym
   w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne
   lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa Vipo.pl gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies
 2. Cookies to inaczej pliki tekstowe, które zarchiwizowane są na urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej. Zawierają one zazwyczaj informacje o adresie strony,
  z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia
 3. Strona internetowa Vipo.pl stosuje dwa typy plików cookies: sesyjne i stałe. Sesyjne są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do momentu aż użytkownik ich nie usunie
 4. W celu prowadzenia statystyk, analiz ilości odwiedzin na stronie internetowej oraz przekazywaniu informacji o lokalizacji firmy do plików cookies mają dostęp podmioty zewnętrzne tj. Google Analytics, Google Maps